Kontoret for fri rettshjelp i Oslo

Kontoret for fri rettshjelp er et offentlig advokatkontor som driftes av Oslo kommune, med finansiering fra staten. Vi bistår innbyggere i Oslo med gratis juridisk bistand og rettshjelp ved behov.

Fri rettshjelp gis av privatpraktiserende advokater med solid fagkompetanse. Alle som henvender seg til vårt kontor får møte advokat, som gir råd og veiledning i din sak.

Noen eksempler på hva vi gir hjelp i:

  • Barnevern

  • Erstatning for personskade

  • Personskadeerstatning

  • Boligrett

  • Arbeidsrett

  • Trygd og pensjon

  • Pasientrettigheter

  • Voldsofferbistand

  • Familiesaker: skilsmisse, separasjon, skifte, barnefordeling, samvær og bidrag

  • Utlendingssaker: utvisning, bortvisning, tilbakekalling av oppholdstillatelse